Dan Brașoveanu
9 Iun 2020
Planurile de afaceri elaborate pe perioada derulării programului de formare vor cuprinde minimal cel puţin următoarele elemente:
  1. Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale; categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială şi nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
  2. Modul în care se integrează activitatea economică a întreprinderii în contextul social şi elemente de analiză de piaţă privind activitatea care face obiectul planului de afaceri;
  3. Modelul de organizare şi funcţionare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor şi a altor actori interesaţi, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere;
  4. Strategiile de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât şi misiunea/programele sociale ale acesteia;
  5. Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor care vor face obiectul activităţii întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserţie;
  6. Analiza punctelor tari şi a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza ameninţărilor şi a oportunităţilor din mediul în care funcţionează aceasta (analiza SWOT), precum şi justificarea activităţilor propuse faţă de acestea;
  7. Rezultate economice şi sociale specific preconizate;
  8. Numărul de persoane angajate în întrepriderile sociale nou înființate.

Pe cât posibil, planurile de afaceri propuse spre finanţare vor include priorităţi orizontale şi teme secundare care trebuie abordate în modelul de afaceri sociale precum: Inovare socială, Nediscriminare, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficienţă din punctul de vedere al utilizării resurselor, conform prevederilor secţiunii 1.4 a Ghidului solicitantului.

Modelul cadru al planului de afaceri, documentele necesare înscrierii în competiţie, grilele de conformitate administrativă şi tehnico-financiară, alături de alte detalii specifice vor fi publicate în Metodologia de evaluare şi selecţie planuri de afaceri.