Înscriere Grup Țintă

În vederea înscrierii în grupul ţintă al proiectui este necesară completarea şi transmiterea unei cereri de înscriere la activitățile proiectului pe email la adresa crescistartup.ro@gmail.com. Cererea de înscriere este disponibilă accesând Cerere înscriere GT CRESC sau în urma solicitării acesteia la adresa de email menționată anterior. 

Informaţiile cuprinse în cererea de înscriere sunt: date generale despre persoana care solicită înscrierea (precum vârstă, nivel de educație, statut pe piața muncii), informații generale privind ideea de afacere socială pe care ar dori să o dezvolte, inclusiv misiunea socială / nevoia socială vizată prin dezvoltarea întreprinderii sociale/ întreprinderii sociale de inserţie, informații privind cursurile pe care ar dori să le urmeze și competențele profesionale pe care să le dezvolte în vederea elaborării planurilor de afaceri.

Cererea de înscriere va fi însoțită de documente suplimentare necesare în procesul de evaluare şi selecție a grupului țintă, respectiv: act identitate, ultima diplomă de studii absolvite, document care atestă informațiile privind statutul pe piața muncii.

În vederea selecţiei grupului ţintă al proiectului cererile transmise vor fi analizate şi evaluate după următoarele criterii:

  1. persoanele au domiciliul sau reședința în una din regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Muntenia, în mediul urban sau rural;
  2. au vârsta minimă de 18 ani împliniți la data completării cererii de înscriere;
  3. au nivelul de studii absolvite cel puțin medii;
  4. nu fac parte din categoria NEETs (tinerii cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează o formă de învățământ, nu sunt angajați și nu sunt cuprinși într-un program de formare profesională);
  5. participă la cel puțin unul din cele două cursuri disponibile în cadrul proiectului: antreprenor în economia socială sau manager de întreprindere socială / întreprindere socială de inserţie (respectiv nu dețin deja certificate de absolvire pentru ambele cursuri).
  6. locația propusă în cererea de înscriere pentru dezvoltarea afacerii sociale este într-una din cele 3 regiuni de implementare a proiectului.
  7. domeniul de activitate al afacerii sociale propuse nu face parte din unul din domeniile care sunt excluse din schema de ajutor de minimis aplicată acestui proiect, precum: pescuit, agricultură, producție primară de produse agricole, etc. 
  8. misiunea socială / nevoia socială cuprinsă în cererea de înscriere se regăseşte în cel puțin unul din obiectivele economiei sociale (art.5 din Legea nr.219/2015 privind economia socială).
Numărul total al persoanelor selectate va fi de maximum 115 persoane: 105 persoane minim conform cererii de finanțare și 10 persoane pe lista de rezervă cu menţiunea că toate cele 115 persoane selectate vor fi incluse în programul de formare și vor putea depune plan de afaceri în cadrul concursului.

Document atașat:
Cerere de inscriere GT CRESC.pdf 1,44 MB

Pentru a salva documentul pe dispozitivul dumneavoastră accesați link-ul din text sau dați click aici.