Despre Proiecte

CRESC – Competențe Antreprenoriale în Economia Socială (POCU/449/4/16/128122) este implementat de către societatea EUZONE CONSULTANCY NETWORK în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ în perioada 16.10.2019 – 15.10.2022.
 
În cadrul proiectului ne propunem înfiinţarea, dezvoltarea şivasigurarea funcţionării sustenabile a 21 întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI) la nivelul regiunilor Nord-Est (NE), Sud-Est (SE) şi Sud Muntenia (S-Munt) contribuind astfel la integrarea socială şi economică a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin crearea a 85 noi locuri de muncă. 
De asemenea, dorim să încurajăm antreprenoriatul social/iniţiativele de economie socială prin identificarea, consolidarea şi dezvoltarea competenţelor de antreprenoriat social în cadrul cursurilor de formare în antreprenoriat social certificate ANC oferite gratuit prin proiect unui număr de 105 persoane care vor fi selectate şi înscrise în grupul ţintă al proiectului.
Pe tot parcursul derulării activităţii de formare, cele 105 persoane din grupul ţintă vor beneficia de sesiuni de consiliere și mentorat pentru elaborarea şi dezvoltarea a minim 95 planuri de afaceri.  Planurile de afaceri înscrise în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului,  vor fi selectate, iar 21 dintre acestea declarate câştigătoare vor beneficia de finanţare nerambursabilă de până la 100.000 euro funcţie de numărul de locuri de muncă nou create.

IDEAL - Incluziune si Dezvoltare prin Economie Sociala (POCU/449/4/16/128582) proiect implementat de către societatea EUZONE CONSULTANCY NETWORK în parteneriat cu Fundaţia “Toflea” şi Asociaţia Centrul pentru Legislaţie nonprofit în perioada 30.09.2019 - 29.09.2022.
 
Proiectul îşi propune sprijinirea iniţiativelor sociale identificate a fi dezvoltate în regiunile Sud Muntenia (S_Munt), Centru si Nord_Vest (NV) prin înfiinţarea, dezvoltarea şi sprijinirea în vederea funcţionării sutenabile a 21 de întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI) ce vor asigura un număr de 85 noi locuri de muncă prin intermediul cărora să se asigure inclusiv integrarea activă a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii în judeţele din regiunile de implementare ale proiectului.
105 persoane care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială (IS) sau întreprindere socială de inserţie (ISI) selectate şi înscrise în grupul ţintă al proiectului îşi vor dezvolta şi consolida competenţele de antreprenor social în cadrul cursurilor de formare în antreprenoriatul social certificate ANC oferite gratuit prin proiect. Pe întreg parcursul perioadei de formare, cele 105 persoane vor beneficia de mentorat şi sprijin direct în elaborarea şi dezvoltarea a minim 95 planuri de afaceri. Planurile de afaceri care vor fi înscrise în cadrul concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului vor fi analizate, iar 21 cele mai bune planuri de afaceri selectate vor beneficia de sprijin financiar de până la 100.000 euro pentru înființarea și derularea unei noi afaceri de tip întreprindere socială în regiunile de implementare ale proiectului.