Termeni și Condiții

Termeni generali

SC Euzone Consultancy Network SRL, persoană juridică cu sediul în str. Telița nr.8, bl.66A, sc.A, et.3, ap.13, sector 5, România, codul fiscal RO27757630, înregistrată sub numărul J40/11640/2010, va fi numită în continuare Euzone.

În calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului www.istartup.ro, Euzone își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii si condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Utilizarea acestui site implică acceptarea termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.istartup.ro este proprietatea Euzone.

Euzone îi pune la dispoziție utilizatorului accesul limitat pe site-ul www. istartup.ro. Se pot crea conturi (user) sau pot accesa diferite secțiuni ce conțin informații relevante despre proiect și activitățile acestuia. Utilizatorul nu are dreptul de a modifica parțial sau integral conținutul site-ului/platformei, de a copia ori de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Euzone fără acordul prealabil scris al acesteia.

Elementele grafice și bazele de date sunt proprietatea Euzone și sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate.

Sesizări

Pentru orice tip de sesizare vă rugăm sa ne scrieți un email la: crescistartup.ro@gmail.com. Euzone va răspunde sesizării dumneavoastră în maxim 4 zile lucrătoare.

Securitatea datelor personale

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi folosite de Euzone exclusiv în scopul declarat al site-ului. Astfel, datele din formularul de contact sau cele ce vor fi precizate la crearea contului dumneavoastră vor fi folosite numai pentru identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii serviciilor disponibile pe site.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice. Acceptarea acestor termeni și condiții este obligatorie pentru a putea utiliza serviciile acestui site.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale și să solicitați ștergerea datelor din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa către Euzone cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Euzone se obligă să nu transfere datele dumneavoastră personale către terți, în scopuri comerciale sau publicitare. La solicitarea autorităților competente și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu asigurarea confidențialității datelor dumneavoastră, EUZONE poate pune la dispoziția autorității finanțatoare, în speță Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, datele dumneavoastră personale, în scopul verificării activității desfășurate în cadrul proiectului CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială – POCU/449/4/16/128122. 

În cazul în care se va solicita punerea la dispoziție a datelor dumneavoastră personale pentru verificarea de către entitatea finanțatoare, vi se va cere în prealabil acordul scris explicit.