Structurile de Economie Socială

Legea privind Economia Socială, recunoaște două structuri organizaționale de economie socială: întreprinderea socială și întreprinderea socială de inserție; aceste două structuri pot avea forme juridice diverse în măsura în care respectă principiile de economie socială prevazute în lege.

Astfel, conform Legii privind  Economia Socială, nr. 219 din 23 iulie 2015, intreprinderile sociale pot fi:

  1. Societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; 
  2. Cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată; 
  5. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
  7. Orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

Pentru a fi acreditate ca Intreprinderi Sociale/Intreprinderi Sociale de Inserție aceste  organizații trebuie să urmeze un proces de atestare / dobândire a mărcii sociale (în cazul Intreprinderii sociale de inserție), proces specificat în cadrul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015.

Conform Atlasului ES 2014, editat de către FDSC, principalele forme de economie socială din România sunt asociațiile și cooperativele.