Cine suntem?

Proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială - 128122

Beneficiar: SC Euzone Consultancy Network SRL
Încă de la înființarea sa în anul 2010, compania românească de consultanță Euzone a venit în întâmpinarea instituțiilor publice, agențiilor și autorităților, entităților private și ONG-urilor din România cu soluțiile necesare pentru dezvoltarea capacității administrative și instituționale, în strânsă legatură cu regulamentele europene în domeniul managementului și utilizării fondurilor europene.
Secretul care stă la baza calității serviciilor oferite de Euzone îl constituie echipa unică de consultanți entuziaști și dedicați, dornici să împărtășească din cunoștințele în domeniul managementului și utilizării eficiente a fondurilor europene.

Partener 1: Județul Neamț – Consiliul Județean Neamț
Județul Neamț este autoritatea administrației publice constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor locale, comunale, orășenești şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, în conformitate cu prevederile art. 12 din Constituția României și ale ART. 170 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Scopul și misiunea CJ Neamț, rezultate din actele legislative care îi jalonează activitatea, ca autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean rezidă în principal în coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.


Proiect: IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economie socială - 128582

Beneficiar: SC Euzone Consultancy Network SRL
Euzone propune clienților soluții personalizate și se remarcă prin seriozitate, promptitudine, muncă susținută în echipă și implicare. Clienții noștri sunt membri ai familiei Euzone și le datorăm atenția, grija și întreg profesionalismul nostru!

Partener 1: Fundația Toflea
Fundația Toflea a fost înființată în anul 2004 și este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit. Fundația a apărut pentru a susține, a încuraja și a ajuta tinerii proveniți din medii și familii defavorizate să aibă acces la educație, să își continue studiile, să se adapteze condițiilor impuse de societatea actuală, menținând, în același timp un echilibru între tradițiile comunității și schimbările cotidiene.

Partener 2: Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit
Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) este o organizație non-guvernamentală (asociație) non-profit, independentă și apolitică înființată în anul 2013, a cărei misiune este de a deschide drumul către îmbunătățirea cadrului legislativ privind organizațiile neguvernamentale, dezvoltarea socială și stimularea antreprenoriatului.