Regulament concurs

Concursul de planuri de afaceri este deschis absolvenților de cursuri certificate ANC  în ocupațiile Antreprenor în Economia Socială sau Manager Întreprindere Socială, cursuri derulate în cadrul proiectului CRESC „Competențe antreprenoriale în economia socială”.

În cadrul proiectului va fi constituită o comisie de verificare și evaluare a planurilor de afaceri formată din 5 persoane: o persoană responsabilă de coordonarea procesului de selecție, o persoană responsabilă de verificarea conformității administrative a planurilor de afaceri depuse (etapa 1 de evaluare) și un  juriu format din 3 persoane, care va evalua planurile de afaceri în etapa a 2-a a procesului de evaluare (juriul va include un expert în domeniul economiei sociale, un reprezentant al mediului de afaceri local și un reprezentant al instituțiilor financiare bancare și non bancare).

Înscrierea planurilor de afaceri va necesita întocmirea și transmiterea  documentelor necesare înscrierii, de către aplicant, până la termenul limită anunțat în prealabil de către administratorul de grant.

Selecția planurilor de afaceri va cuprinde două etape:

Etapa 1: Verificarea conformității  înscrierii în competiție realizată pe baza unei grile de conformitate prin care se verifică existența tuturor documentelor și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate; toate planurile de afaceri admise în Etapa 1 vor fi evaluate în Etapa 2.

Etapa 2: Evaluarea tehnică a planurilor de afaceri conform unei grile de evaluare tehnico-financiare ce va totaliza un maxim de 100 de puncte pentru criterii clar definite ce urmează strict modelul de plan de afaceri propus de către echipa de proiect. Fiecare plan de afaceri va fi evaluat în mod independent de către cei 3 evaluatori, membrii ai comisiei de jurizare. 

Selecția planurilor de afaceri, care vor primi finanțare în cadrul proiectului, se va face în ordinea descrescătoare a punctajului final obținut conform grilei de evaluare tehnico-financiare; în termen de 5 zile de la încheierea procesului de evaluare, se va aduce la cunostința aplicanților lista planurilor de afaceri selectate în vederea acordării finanțării (minimum 21 planuri de afaceri) și lista de rezervă (minimum 4 planuri de afaceri) care au obținut punctajul minim de 60 de puncte.

Documentele necesare înscrierii în competiția de planuri de afaceri, grilele de conformitate administrativă și tehnico-financiară, alături de alte detalii specifice vor fi publicate în Metodologia de evaluare și selecție planuri de afaceri.