Anamaria Iacoviță
8 Iun 2020
Etape în derularea procedurii de recrutare și selecție a Grupului Țintă (GT):

Este necesară completarea Cererii de înscriere la activitățile proiectului disponibilă în diferite medii:
  • Ca urmare a participării la evenimentele de informare derulate în cadrul proiectului (sesiuni de informare de tip față-în-față, sesiuni online);
  • Ca urmare a obținerii informațiilor din alte surse de informare.

Cererea de înscriere se poate solicita la adresa de email a proiectului crescistartup.ro@gmail.com sau poate fi descărcată accesând Cerere înscriere GT CRESC.

Cererile de înscriere se transmit pe adresa de email a proiectului crescistartup.ro@gmail.com până la data de 30 iunie 2020.

Etape ulterioare selecției:
  • Participare la programul de formare cu durată totală de 10 zile (2 săptămâni) în perioada iulie (a doua parte a lunii) – septembrie 2020 (prima parte a lunii), în funcție de planificare. 
  • Sprijin pentru elaborarea planului de afaceri: se acordă începând cu momentul includerii în grupul țintă și până la jumătatea lunii septembrie 2020. Sprijinul se poate acorda de către echipa proiectului, prin întâlniri/discuții față-în-față și online, precum și prin intermediul platformei de bune practici disponibile la adresa www.istartup.ro. 
  • Transmiterea planurilor de afaceri în vederea participării la concurs – până la data de 21 septembrie 2020.
  • Derulare concurs şi selecție planuri de afaceri: în perioada 22 septembrie - 06 octombrie 2020.
  • Semnarea contractelor de subvenție: estimativ până la data de 15 decembrie 2020.