Georgiana Elena Brașoveanu
16 Oct 2020

În data de 15 octombrie 2020 în cadrul proiectului CRESC - Competențe antreprenoriale în economia socială, a fost finalizat procesul de evaluare și selecție al planurilor de afaceri sociale depuse in cadrul concursului derulat prin proiect. Până la data limită, 24 septembrie 2020, ora 18:00 au fost depuse 35 de planuri de afaceri, iar în urma procesului de evaluare administrativă, 6 dintre acestea au fost declarate neeligibile și 1 participant s-a retras.

Indicatorul propus în cadrul proiectului a fost acela de a înființa și sprijinii 21 de întreprinderi sociale. Urmare a derulării concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului, a procesului de evaluare și selecție au fost declarate castigatoare 21 de planuri de afaceri din toate cele 3 regiuni de implementare ale proiectului Nord-Est, Sud-Est si Sud-Muntenia.

Procesul de evaluare al planurilor de afaceri a fost realizat de către o comisie alcătuită din experți externi, persoane din afara echipei de implementare a proiectului CRESC, cu vastă experiență în domenii relevante pentru proiectul nostru, respectiv peste 15 ani de experienta profesionala in economie socială și întreprinderi sociale, incluziune socială, înființare și funcționare întreprinderi sociale, implementare măsuri de incluziune socială, elaborare acte normative în domeniul economiei sociale; și peste 10 ani de experiență profesională în mediul de afaceri, experiență antreprenorială în diferite domenii, consultanță și mentorat pentru afaceri, cunoașterea mediului de afaceri la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, management financiar, experiență în evaluarea fezabilității afacerilor.

Mulțumim tuturor participanților din cadrul concursului planurilor de afaceri sociale, iar celor 21 de antreprenori sociali le dorim mult succes!