Adrian Morțun
9 Iun 2020
#romania#comunity of practice
Persoanele înscrise în Grupul Țintă (GT) al proiectului CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială (ID 128122) vor fi incluse în programul de formare și dezvoltare competențe în antreprenoriat social și vor putea depune un plan de afaceri în cadrul concursului care se va desfășura după absolvirea cursurilor. 

Programul de formare
va avea o durată totală de 10 zile (2 săptămâni/minim 40h durata cursurilor) în perioada iulie (a doua parte a lunii) – septembrie 2020 (prima parte a lunii), în funcție de planificare. 

Prin programul de formare, în cadrul proiectului CRESC, se asigură furnizarea a două cursuri („Antreprenor în economia socială” sau „Manager de întreprindere socială”, plus încă un curs autorizat suplimentar care să furnizeze competențe utile înființării și dezvoltării unei afaceri sociale), toate aceste cursuri fiind acreditate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), cursanţii obtinând la finalul cursului un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Programul de formare se va organiza cât mai aproape de grupul țintă, în regiunile de implementare ale proiectului, în funcție de grupele de participanți constituite, precum: Piatra-Neamț, Iași, Pitești, Focșani, Constanța, Ploiești.

În vederea participării la programul de formare NU se decontează persoanelor aparținând grupului țintă costuri de cazare și transport și NU se acordă subvenție de participare. Pe parcursul derulării programului de formare se asigură exclusiv furnizarea cursurilor, certificarea acestora și servicii de catering (pauze de cafea și dejun).

Detalii despre fiecare curs în parte și perioadele în care se vor organiza veți găsi în secțiunea Evenimente/Cursuri acreditate.